Fundació INTERMEDIA

Informació de l'empresa

Fundació Intermèdia, una fundació sense ànim de lucre i amb una llarga trajectòria d’acció social per al desenvolupament personal i la millora de l’ocupació de les persones. És una eina professional, de qualitat, solidària i responsable que ajuda a les persones, sobretot a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, a millorar la seva ocupabilitat i a incrementar les possibilitats de trobar feina. Està homologada com a agència de col·locació.

Contacte fundació Intermedia:

Stella Costejà
671 083 761 ó 972 11 60 75
www.fundaciointermedia.org