Ponents

Coneix els nostres ponents

Estel Turón

Professora de l'Escola d'Hostaleria de Girona

Lluís Coll

Professor de l'Escola d'Hostaleria de Girona

Jaume Costal

Professor de l'Escola d'Hostaleria de Girona

Xavier Romo Ros

MC Empreses

Gerard Sabater

Professor de l'IES Montilivi

Ilias Ayaou

Professor de l'IES Montilivi