Fundació privada Hospital Santa Llúcia

Informació de l'empresa

La fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLÚCIA. És un Fundació privada i de caràcter assistencial, sense finalitat lucrativa.

La finalitat de la Fundació té caràcter assistencial i no lucratiu prestant serveis que poden ser:
Serveis de centre de dia per a gent gran i també serveis que poden ser: de residència assistida, d’acord amb allò que estableixen les lleis. Es poden realitzar serveis complementaris, com bugaderia industrial, càtering i similars. També s’hi podran realitzar activitats formatives relacionades amb el mon de la geriatria. Per a l’obtenció dels seus fins, la Fundació es podrà valer dels tècnics, assistents, i del personal especialitzat o no que el patronat consideri oportú.

Ofertes de feina: