Fundació Salut Empordà

Informació de l'oferta de feina

La Fundació Salut Empordà, en base a un conveni establert amb el Servei Català de la Salut, proveeix serveis de salut d’atenció primària (Àrea Bàsica de Salut l’Escala), d’atenció especialitzada (Hospital de Figueres) i d’atenció sociosanitària (Centre Sociosanitari Bernat Jaume).

Constituïm una organització sanitària integrada, amb més de 800 professionals, amb voluntat de proporcionar continuïtat assistencial i amb l’objectiu d’assolir un alt nivell de confiança del ciutadà mitjançant la qualitat assistencial, el compromís dels professionals i una gestió eficient. Justament són els professionals, amb el seu esforç de cada dia, els que fan possible una assistència de qualitat.

Ofertes de feina: