Jardiner/a – per persones amb discapacitat- Grup Fundació Ramon Noguera

Informació de l'oferta de feina

Descripció:

En dependència del Coordinador de jardineria, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones verdes dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l’Organització i vetllant en tot moment per oferir un ambient higiènicament segur i agradable. Fer els treballs d’adequació dels jardins i arbrat, manteniment de les zones verdes assignades, seguint els protocols establerts i d’acord amb la normativa. Les seves tasques inclou preparar el material i les eines de jardineria per a iniciar l’activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències; neteja, custòdia i cura de la maquinària, el material, eines i utillatges propis del lloc de treball, Omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior.

ESPECÍFIQUES DEL NIVELL DEL LLOC DE TREBALL

• Responsabilitat de la feina que realitza.
• Responsabilitat de les seves eines i útils per la seva activitat.
• Treballs de neteja exterior; recollir fulles i papers

Nivell de l’oferta: Especialista/ tècnic

Estudis mínims: Es valorarà tenir carnet de conduir, carnet de fitosanitaris i de plataformes elevadores.

Coneixements necessaris:

Pensem en una persona activa i dinàmica.
Es valorarà experiència en lloc de treball igual i/o similar.
Es valorarà tenir carnet de conduir, carnet de fitosanitaris i de plataformes elevadores.

Experiència mínima: Es valorarà experiència en lloc de treball igual i/o similar.

Requisits imprescindibles: 

Es valorarà experiència en lloc de treball igual i/o similar.
Es valorarà tenir carnet de conduir, carnet de fitosanitaris i de plataformes elevadores.

Horari: De 7:45h a 15:00h de Dilluns a divendres

Salari: Segons conveni

Cargando ...