Cap d’equip -Trace Logistics SA

Informació de l'oferta de feina

Descripció:

Operador logístic pertanyent a grup multinacional líder en el sector busca un / a Cap d’equip, la missió serà coordinar

i supervisar el treball en la secció i l’equip de persones que la integren, amb la finalitat de realitzar les comandes

de producció en el temps i la qualitat establerts.

Funcions:

– Gestió de l’equip de persones al seu càrrec.

– Organització de la càrrega de treball a realitzar per tots els components de la secció tenint en compte les

indicacions dels caps de torn i del departament de planificació.

– Resoldre les incidències que sorgeixen en la seva secció.

– Participar de manera activa en la millora contínua de les operacions

– Assegurar el compliment dels estàndards, les normes de seguretat, qualitat i medi ambient dins de la seva secció

– Control i supervisió de les màquines i les maquinàries de la seva secció.

– Suport en les tasques del seu equip pel que fa a la preparació, verificació i tancament de comandes; càrrega,

descàrrega i ubicació de material.

– Formació del personal nou assignat a la seva secció.

 

Nivell de l'oferta: Empleat

Estudis mínima: Batxillerat

Coneixements necessaris:  Gestió d’equip, magatzem logístic, radiofreqüència per pda.

Experiència mínima: 1 any en lloc similar

Requisits imprescindibles: Gestió d’equips

Horari: Torns rotatius setmanals: 6:00 a 14:00h i de 14:00 a 22:00 h.

Salari: –

Cargando ...