Inscripcions Empreses

SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ EMPRESA a la FIRA VIRTUAL TREBALLEMGI de la Cambra de Comerç de Girona del 16 de desembre de 2020.

Dossier de presentació empreses: Dossier Empreses TreballemGi 2020