Comunicació i emoció per superar una entrevista de treball

04 maig 2022
11:30 - 12:30

Comunicació i emoció per superar una entrevista de treball

Fran Rojas – Educador Social

  • Comunicació formal
  • Gestió emocional d’una entrevista
  • Llenguatge verbal i no verbal
  • Aptituds i actituds decisives