TALLER – El meu podi competencial: fent brillar els meus punts forts

16 des. 2020
10:00

TALLER – El meu podi competencial: fent brillar els meus punts forts

Conèixer el nostre valor afegit i identificar quina és la nostra millor versió

  • Generem benestar propi i podem, així, interactuar amb l’entorn de forma més autentica i positiva.
  • Incrementem el nivell d’autoestima i valoració personal.
  • Obtenim més seguretat i claredat d’idees per gestionar les pròpies accions.