Martí Juanola Portas

MCEmpreses

Martí Juanola Portas

MCEmpreses

Biografia

Llicenciat en Ciències Econòmiq ues i Empresarials per la UAB, economista Col·legiat al Col·legi Oficial d’ Economistes de Catalunya, és tècnic en màrqueting i creixement empresarial.
Al 1998, crea la consultora MC Empreses especialitzada en estratègia, formació i assessorament empresarial. És soci fundador d’ ERAM Medialab, productora d’ audiovisuals i interactius que neix
com a spin-off de l’ Escola Universitària ERAM i creada al 2011, especialitzada en el desenvolupament de projectes TIC Media.
Director del Centre Negocis de Santa Coloma de Farners i participa activament com a t utor d’empreses de recent creació en el programa Start-up Catalonia, xarxa d’acceleradores d’Acc1ó (Generalitat de
Catalunya).

A nivell docent, és professor en el Grau en Audiovisual i Multimèdia en les signatures de Màrqueting,
creació d’ empreses i ADE des de fa més de 10 anys.
Ha participat en diferents jornades de creixement empresarial com a ponent i ha fet de formador en
cursos de gestió empresarial organitzats p er la FOEG (Fe deració Organitzacions Empresarials de
Girona), Consells Comarcals, Diputació de Girona i empreses privades.

Tots els esdeveniments per Martí Juanola Portas