Noelia Fernández Cornejo

MCEmpreses

Noelia Fernández Cornejo

MCEmpreses

Biografia

Graduada en Educació Social i cursant el màster en dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge.
Amb experiència en l’àmbit de l’educació, treballant constantment amb infants en situació de risc d’exclusió social i oferint valors i hàbits a cada un d’ells. He treballat, també, per l’àmbit de les persones amb discapacitat, per potenciar i afavorir que tinguin una millor qualitat de vida.

Actualment, treballo a Mcempreses com a formadora, oferint coneixements sobre les habilitats i coneixements que s’han de tenir per facilitar la inserció sociolaboral de persones en situació de risc social.

Tots els esdeveniments per Noelia Fernández Cornejo